Cảm biến đo biến dạng (Fiber-optics)

Cảm biến đo nhiệt độ công trình bằng sợi quang FP4700

Giá mời liên hệ


Top