Dự án

Nhà máy Huyndai Ninh Bình - KCN Đồng Văn IV


Dự án: Nhà máy Huyndai
Loại cửa: Cửa tấm liền AP
Chủ đầu tư: Tập đoàn Thành Công
Dự án: Nhà máy Huyndai
Khách hàng trực tiếp của Cato: Tập đoàn Thành Công
Loại cửa: Cửa tấm liền AP
Địa điểm : Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
Thời gian triển khai: 2018

  

Top