Tài Liệu

Tài liệu tham khảo


Tra cứu búa khoan  
Danh mục vật tư  
Vật tư khoan DTH  
Máy khoan thủy lực Furukawa HCR1500-EDII  
Máy khoan thủy lực JUNJINCSM JD 800, JD 800E, JD 1300E, JD-1400E, JD 1500E  
Catalogue máy khoan thủy lực Furukawa HCR 1200  
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KHOAN NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ YÊU CẦU KỸ THUẬT  
NỔ MÌN VÀ CÔNG TÁC ĐÁ  
Hướng dẫn thiết kế trạm bơm  
Kỹ thuật thi công đối với các loại máy khoan  
Tamrock Sanvik DP800, DP900, DP1100, DP1500, DP1524  
PENTARA 900  
Sanvik DP 1500i  
Sanvik DP 1100i  
Máy khoan Sandvik DTH DR540  
Máy khoan Sandvik DTH DR540, DR560, DR580  
Atlas copco ROC D7  
Atlas copco FlexiROC T35  
Atlas copco FlexiROC T40  
Atlas copco FlexiROC T45  
Lá côn xe nâng (clutch disc)  
TCVN 8215 : 2009 - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối công trình thủy lợi  
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 100-2001-Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí.  
QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH NHANH CHÓNG CHỈ VỚI MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ  
Tổ hợp các phương pháp địa chấn trong quan trắc các công trình thủy điện  
CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ THỦY ĐIỆN  
Furukawa  
Junjin parts  
HL500  
HL500S  
HL560  
HL600  
TAMROCK HL 700 DRIFTER  
HYDRAULIC ROCK DRILL HL 710, 710S Drifter Parts  
HL 1000 Drifter Parts  
HYDRAULIC ROCK DRILL HL 1000 S  
TAMROCK HL 1010 DRIFTER  
HYDRAULIC ROCK DRILL HL 800T Drifter Parts  
HYDRAULIC ROCK DRILL HL 850S Drifter Parts  
HYDRAULIC ROCK DRILL HL 1500 Drifter Parts  
HYDRAULIC ROCK DRILL HL1560T–65 Drifter Parts  
YH-50 Drifter Parts  
YH-65 Drifter Parts  
Ingersoll Rand YH-80A Drifter Parts  
YH-95 Drifter Parts  
YH-70S Drifter Parts  
COP 1032 Drifter Parts for Atlas Copco  
COP 1132 Drifter Parts for Atlas Copco  
COP 1238 Drifter Parts for Atlas Copco  
COP 1240 Drifter Parts for Atlas Copco  
COP 1838ME, COP 1838HD KIT  
COP 1440 Drifter Parts for Atlas Copco  
COP 1838 Drifter Parts for Atlas Copco  
COP 1840HE / HEX Drifter Parts for Atlas Copco  
COP 1850 Drifter Parts for Atlas Copco  
COP 2150 Drifter Parts for Atlas Copco  
COP 2160 Drifter Parts for Atlas Copco  
COP 2550 Drifter Parts for Atlas Copco  
COP 2560 Drifter Parts for Atlas Copco  
Catalogue Scania  
CAT 773E  
CAT 777E  
     Top