Dự án

Nhà máy Surtec - KCN Đình Trám


Dự án: Nhà máy gia công kim loại, mạ
Loại cửa: Tấm liền AP

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Surteckariya Việt Nam
Dự án: Nhà máy gia công kim loại, mạ
Khách hàng trực tiếp: Công ty TNHH Surteckariya Việt Nam
Loại cửa: Tấm liền AP
Địa chỉ: Lô E2, E3, Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Thời gian triển khai: 2018

Top